Mailkit 

Hľadám

Hladať

Zoznamy príjemcov

Jednou z najzložitejších úloh pri hromadnom rozosielaní e-mailov je správa zoznamu príjemcov. I dnes mnoho spoločností prenecháva túto činnosť na sekretárku a jej schopnosti ustrážiť, či a komu boli správy doručené pomocou jej Outlooku. To rozhodne nie je správne riešenie, obzvlášť pokiaľ plánujete rozosielať obchodné oznamy, ktoré sú regulované zákonmi proti nevyžiadanej pošte. Používaním Mailkitu však budete prevádzkovať e-mail marketing v súlade so zákonmi a na profesionálnej úrovni.

Neobmedzené množstvo príjemcov

S Mailkitom si môžete ľahko budovať obsiahlu databázu svojich zákazníkov, dodávateľov či partnerov. Nie ste nijako limitovaní počtom zoznamov, ani počtom príjemcov v jednotlivých zoznamoch. Takto môžete jednoducho spravovať viacero kampaní zacielených na rôznych zákazníkov naraz. Naviac môžete rozosielať kampane aj na niekoľko zoznamov zároveň a mať istotu, že každý príjemca dostane iba jednu kópiu správy a to i v prípade, že sa nachádza v niekoľkých zoznamoch príjemcov súčasne.

Rozsiahle údaje o príjemcoch

Základná sada informácií o každom príjemcovi štandardne podporuje mnoho detailov nad rámec obvyklého mena a e-mailovej adresy. S Mailkitom môžete ukladať všetky potrebné informácie od adresy až po telefónne čísla a použiť tieto informácie pre personalizáciu správ. Pokiaľ to stále nestačí, máte k dispozícii až 25 vlastných polí pre vkladanie individuálnych údajov o príjemcoch do rozosielaných kampaní.

Prihlasovacie formuláre

Ani pokiaľ nie ste HTML špecialisti, neznamená to, že nebudete schopní vložiť na svoje stránky prihlasovací formulár. Interný generátor prihlasovacích formulárov vám pomôže vygenerovať HTML kód pre vaše stránky. Dokonca môžete zadať adresu, na ktorú sa má užívateľ vrátiť po vyplnení formulára, bez toho aby tak poznal, že využívate Mailkit.

Ľahká forma odhlásenia

Zákony sa musia rešpektovať a dodržiavať v každom okamihu. S Mailkitom ľahko vložíte do tiel svojich kampaní jednoduchý odkaz pre odhlásenie príjemcu zo zoznamu vo vami zvolenom znení. Pokiaľ odkaz vložiť zabudnete, Mailkit sa postará o vloženie univerzálneho odhlasovacieho odkazu sám. Vždy tak vaši príjemcovia budú mať možnosť ľahkého odhlásenia a nemôže sa stať, že by nebola dodržaná zákonná povinnosť.

Import príjemcov

Pokiaľ trváte na ručnom vkladaní príjemcov do systému po jednom, Mailkit vám tiež vyhovie. V opačnom prípade iste radi využijete možnosť ľahkého a rýchleho importu vašich príjemcov z formátov XLS, XLSX, CSV, LDIF aj vCard. Pri importe Mailkit kontroluje platnosť e-mailových adries, ich duplicitu i kompletnosť, preto vždy budete mať svoje zoznamy príjemcov kompletné, prehľadné a aktuálne.

Export príjemcov

Aktuálne dáta uložené v Mailkite u jednotlivých príjemcov môžete ľahko exportovať vo formáte CSV i XLS. Vybrať si môžete či budete chcieť exportovať všetkých príjemcov alebo len nejakú ich časť, napr. odhlásených.

Vzdialená správa

Keď príde na tesnú integráciu informačných systémov, ponúkne vám Mailkit tie najpokročilejšie XML-RPC funkcie. Dokonca sám Mailkit využíva svoje vlastné XML-RPC API pre niektoré úlohy, čo zaisťuje, že je systém pod dôslednou kontrolou a aktualizáciou funkcií. S pomocou XML-RPC API sa môžete vyhnúť väčšine manuálnych zásahov a nechať bežať vaše kampane v plne automatizovanom režime.

Automatické zisťovanie stavu príjemcov

S používaním Mailkitu sa už nemusíte starať o nedoručené správy. Mailkit automaticky rozpozná adresy, ktoré sú nedostupné či odhlásené, a vyradí ich zo zoznamu príjemcov. Vždy tak budete mať k dispozícii aktuálne informácie o vašich príjemcoch.

Užitočné filtre

Dômyselné filtre zoznamov príjemcov umožňujú ešte väčší rozsah spracovávania príjemcov. Nielenže si podľa jednoducho zadateľných podmienok ľahko vyfiltrujete len tých príjemcov, ktorých práve potrebujete, ale môžete s nimi aj ďalej pracovať - vytvoriť z nich nový zoznam, hromadne ich editovať, kopírovať, presúvať či mazať.