Mailkit 

Hľadám

Hladať

Výkonné štatistiky

Reporty sú najdôležitejšou časťou každej aplikácie na hromadné rozosielanie správ. Nejde len o rozoslanie správ, ale predovšetkým o analýzu účinnosti emailingu. S aplikáciou Mailkit získate väčší prehľad, než ste si kedy dokázali predstaviť.

Vysoká kvalita štatistík

Aby sme mali istotu, že vždy dostanete tie najdetailnejšie reporty, Mailkit nikdy nevykonáva žiadnu kompresiu dát a uchováva detailné logy. To nám umožňuje poskytnúť vám vždy detailné informácie o ktorejkoľvek kampani alebo príjemcovi. Pre čo najvyššiu kvalitu prezentácie sú naše grafy zobrazované v reálnom čase a obsahujú tu najvyššiu možnú úroveň detailov.

Rozsiahle reporty

Mailkit umožní nahliadnuť na priebeh a úspešnosť vašej kampane z mnohých pohľadov. Pozorujte minútový priebeh doručovania kampaní, zamerajte sa na počty čítaní či kliknutí, zistite početnosť druhov operačných systémov a webových prehliadačov, alebo sa geografickým pohľadom presvedčte, do akých zemí, miest, či domén zasahujete.

Skupiny sledovačov

Máme najdetailnejšie informácie o odkazoch vo vašich správach a umožňujeme vám kontrolu nad tým, ako sa tieto dáta spracovávajú. Pomocou skupín sledovačov môžete ľahko zoskupiť jednotlivé odkazy a získať tak širší prehľad. Takto môžete ľahko zoskupiť napr. odkazy na určitú skupinu produktov a následne porovnať, ako si jednotlivé skupiny vedú.

Štatistiky príjemcov

Podrobné grafy zoznamov príjemcov veľmi detailne zobrazujú pomer aktívnych, neaktívnych, či odhlásených príjemcov v jednotlivých zoznamoch. Máte tak vždy prehľad o aktivite svojich príjemcov.

Sledovanie konverzií

Mailkit umožňuje sledovať chovanie príjemcov nad rámec bežného sledovania doručovania kampane, jej zobrazovania a kliknutí. Táto funkcia sa obvykle nazýva sledovanie konverzií a umožňuje sledovať konkrétne chovanie príjemcov vašich kampaní na stránkach označených neviditeľným obrázkom. Pomocou sledovania konverzií môžete celkom presne zmerať dopad svojich kampaní a to nielen pomocou počtu zobrazení a kliknutí, ale aj chovaním užívateľov na vašich stránkach. Takto možno napríklad ľahko zmerať koľko príjemcov vašej kampane vykonalo konkrétnu akciu, napr. objednalo si produkt z vášho e-shopu.