Mailkit 

Hľadám

Hladať

Šikovné šablóny

Pôvodnou myšlienkou Mailkitu bolo vytvoriť systém pre hromadné rozosielanie správ, ktorý by umožnil vytvoriť kampaň plne založenú na šablónach, ktorá by nevyžadovala úplne žiadne ľudské zásahy k tomu, aby mohla bežať. A o tom je Mailkit - plne automatizovaný systém, ktorý dokáže sám zostavovať obsah správ z niekoľkých rôznych zdrojov dát podľa predom definovanej šablóny.

Vzdialené zdroje dát

K naplneniu vašich šablón správnymi dátami v správny okamih Mailkit využíva podporu pre XML/RSS zdroje dát. Nejedná sa iba o jednoduché načítanie dát, ale o automatizovaný proces načítania a využívania dát, ktorý robí Mailkit výnimočným. Jednoducho zadajte URL adresu XML/RSS zdroja dát a použite tieto dáta vo svojej šablone spracovávanej v reálnom čase. Zdroje dát môžete využiť pre získavanie e-mailových adries príjemcov z vášho informačného systému, alebo načítať aktuálne dáta priamo do obsahu vašich kampaní. Je to tak jednoduché - vytvoríte dátový zdroj, vložíte tagy dátového zdroja do vašej šablóny na miesto, kde chcete mať dáta, a môžete začať s emailingom. Mailkit sa postará o všetko ostatné - od načítania aktuálneho zoznamu príjemcov, načítania dát pre obsah, až po vygenerovanie a odoslanie personalizovaných e-mailov.

Vzdialené rozosielanie správ

Jednou z predností Mailkitu je jeho schopnosť integrácie s ďalšími aplikáciami pomocou XML-RPC rozhrania. Môžete ho využiť napr. pre posielanie správ so sériovým číslom v okamihu, keď si niekto zakúpi váš produkt, alebo ku komplexným úlohám, ako rozosielanie faktúr vašim zákazníkom. To všetko možno ľahko vykonať s pomocou šablón, ktoré dajú e-mailovým správam vzhľad, a XML-RPC volanie, ktoré predá dáta, ktoré sa majú odoslať. Aby sme si boli istí, že naše XML-RPC rozhranie je vždy na najvyššej úrovni, pravidelne ho kontrolujeme a využívame ho i v niekoľkých ďalších projektoch našej spoločnosti. XML-RPC rozhranie aplikácie Mailkit možno okrem iného využiť napr. pre rozosielanie faktúr a upomienok, potvrdzujúcich e-mailov, alebo pre správu príjemcov.

Rozsiahle možnosti šablón

Jadro Mailkitu je postavené na jednom z najvýkonnejších šablónovacích systémov Template Toolkit, aby umožnil tvorbu šablón pre vaše e-maily na najvyššej úrovni. Ale nie sú to len šablóny - je to automatizácia, ktorá robí Mailkit unikátnym nástrojom. Pomocou podmienok, slučiek a dátových zdrojov môžete vytvoriť jednoduchú šablónu, ktorá sa postará o všetku prácu spojenú s tvorbou e-mailov za vás!

Microsite šablóny

Niekedy jednoducho nestačí odoslanie obyčajného e-mailu a kampaň si vyžaduje vytvorenie microsite, ktorá sa stane akousi doplňujúcou zložkou medzi vašou e-mailovou kampaňou a webovými stránkami vašej spoločnosti. Mailkit teda umožní vytvoriť si veľmi jednoduchým spôsobom microsite šablónu, na ktorej vložíte odkaz do tela svojej kampane.