Mailkit 

Hľadám

Hladať

Mailkit Gov

Aplikácia pre e-mail marketing vo verzii Mailkit Gov je určená výhradne pre úrady štátnej správy a samosprávy obcí, ktorým je poskytovaná za zvýhodnených podmienok.

Úrady ju môžu využívať hlavne k následujúcim účelom:

Informovanie o dianí v obci

Svojim občanom môžete dať ľahko vedieť, čo sa v ich obci deje. Či sa už bude jednať o oznámenie o konaní schôdze, organizovaní slávnosti, stavbe novej cesty, rekonštrukcii školy, vydaní novej vyhlášky či len informácie o tom, koľko sa novo narodilo detí.

Zasielanie upomienok a výziev

Úrady môžu zábudlivým občanom ľahko pripomenúť nutnosť úhrady určitej platby, oznámiť im, že sa musí osobne dostaviť kvôli podpisu dokumentov, alebo ich informovať o výsledku posúdenia ich žiadostí. Tým môžu skvalitniť výber financií a skrátiť dobu potrebnú pre administračné činnosti.

Informovanie o aktuálnej hrozbe

Blížiaca sa víchrica, hroziace záplavy, únik chemickej látky... katastrofický scenár spoľahlivo eliminuje včasné informovanie ohrozených obyvateľov o blížiacej sa hrozbe, ktorej je možné s komplexnou aplikáciou pre e-mail marketing ľahko a rýchlo upozorniť formou krátkych textových správ zaslaných na ich mobilné telefóny.

Ankety

Pre každého je dôležité oznámiť svoj názor a ešte dôležitejšie, pokiaľ vie, že jeho názor zaujíma druhých. Opýtajte sa obyvateľov svojej obce na ich názor formou ankiet umiestnených v e-maily a overte si tak ich spokojnosť, zistite ich priania či ich mienku o svojom bydlisku.

Máte záujem o zriadenie služby Mailkit Gov?

Pre viac informácií, alebo pre zriadenie Mailkit Gov účtu
kontaktujte naše obchodné oddelenie