Etnetera Activate

Etnetera Activate

Svet e-mailingu nás ohromne baví - najmä vďaka unikátnej kombinácii osobnej komunikácie, skvelej merateľnosti a vysokej návratnosti investícií. Pokiaľ si chcete vybudovať so svojimi zákazníkmi dlhodobé vzťahy, je e-mailing výborným prostriedkom na ich udržanie. Náš prístup zakladáme na dátach - snažíme sa z každej rozosielky zistiť zaujímavé informácie, snažíme sa o prepojenie e-mailingu s ďalšími kanálmi (on-line na webe, ale i offline na predajni). Našou snahou je maximalizácia vložených investícií, napr. pomocou automatizácie alebo šikovného prepojenia viacerých rôznych systémov. Etnetera Activate

LHMS

LHMS

Svet mobilného marketingu so sebou prináša obrovské príležitosti a to predovšetkým tým, že poskytuje veľké množstvo informácií. V LHMS sa sústredíme práve na vyťaženie tohoto potenciálu, využívame služby Mailkit pre rozosielanie e-mailov. Prostredníctvom nášho nástroja MailGuide vytvárame s dátami, ktoré nám Mailkit poskytuje, user friendly prostredie, ktoré našim zákazníkom umožňuje pripravovať si vlastné šablóny, napojené na interné dátové zdroje, identifikácia leadov a následné cielené oslovenie týchto leadov. Samozrejmosťou je optimalizácia pre tablety a chytré telefóny. LHMS

Lundegaard

Lundegaard

E-mailový marketing, ako súčasť celkovej on-line komunikácie, je nedeliteľnou súčasťou našich služieb. Ako popredný český webový integrátor sme schopní začleniť e-mailovú komunikáciu do celého procesu on-line vzťahu so zákazníkmi a to vrátane väzieb na vaše interné systémy prípadne na samotnú webovú prezentáciu. Náš Content management systém (CMS LARS Vivo) umožňuje spravovať obsah newsletterov v rovnakom prostredí ako web a vďaka prepojeniu zaistiť rozosielku pomocou služby Mailkit. Lundegaard

MK SOLUTIONS

MK SOLUTIONS

Internetové obchody napojené na účtovný SW ako Money S4, Money S5 a K2. Internetové obchody bez napojenia na účtovný SW. Webové prezentácie s redakčným systémom pre správu obsahu. MK SOLUTIONS

Copy General

Copy General

Oslovíme vašich klientov. Budeme se veľa pýtať. Kampaň pripravíme na mieru a prinesieme vám výsledky… Copy General

5P Agency

5P Agency

Podporujeme rast predajov vašej firmy i bežnú komunikáciu s vašimi zákazníkmi – priamo! Sme skvelí v listoch, e-mailoch, SMSkách i telefónnych hovoroch. Volíme vždy taký spôsob komunikácie, ktorú vaši zákazníci pozitívne prijímajú a reagujú na ňu. 5P Agency

Nydrle Digital

Nydrle Digital

Digitálny marketing je základným elementom integrovaného komunikačného mixu. Má naviac tu výhodu, že na rozdiel od iných kanálov je schopný poskytnúť merateľnú spätnú väzbu a umožňuje flexibilnejšie riešenie. Nenasledujeme trendy, vytvárame ich a za svoju prácu sme aj preto dostali radu ocenení, napríklad Louskáčka alebo Zlatou pecku. Nydrle Digital