Mailkit 

Hľadám

Hladať

Snippety šablón

Nie je novinkou, že šablóny v Mailkite sú tak trochu niečo iné, než si obvykle pod šablónami predstavujeme - nejedná sa o vzorové emaily, ktoré si zákazník upraví podľa svojich potrieb. Ide o komplexný systém, ktorý umožňuje využívať vysoko pokročilé funkcie pre personalizáciu obsahu pomocou šablónovacieho jazyka. Po novom sme do systému pridali možnosť vytvárať si snippety, lepšie povedané kúsky kódu, ktoré sa dajú používať naprieč šablónami.

Snippety šablón

Nie je novinkou, že šablóny v Mailkite sú tak trochu niečo iné, než si obvykle pod šablónami predstavujeme - nejedná sa o vzorové emaily, ktoré si zákazník upraví podľa svojich potrieb. Ide o komplexný systém, ktorý umožňuje využívať vysoko pokročilé funkcie pre personalizáciu obsahu pomocou šablónovacieho jazyka. Po novom sme do systému pridali možnosť vytvárať si snippety, lepšie povedané kúsky kódu, ktoré sa dajú používať naprieč šablónami.

Už od začiatku je v Mailkite dostupná možnosť využívať komplexný šablónovací jazyk pre maximálne dynamický obsah e-mailových kampaní. Od začiatku je k dispozícii i možnosť mať týchto šablón neobmedzené množstvo a v každej šablóne potom mať neobmedzené množstvo súborov, ktoré sa do hlavného súboru šablóny načítavajú (inclúdujú či procesujú). Je však mnoho situácií, kedy by bolo vhodné určitú časť kódu šablóny zdieľať naprieč viacerými šablónami a mať tak k dispozícií možnosť ľahko vykonávať zmeny, ktoré sa premietnu do všetkých šablón. Práve k tomuto účelu sme zaviedli snippety šablón.

Predstavte si najčastejšiu situáciu - hlavička a päta vašich správ - obvykle sú rovnaké vo všetkých vašich kampaniach, alebo aspoň veľmi podobné. Prečo by sa teda nemohli definovať na jednom mieste a používať v jednotlivých šablónach a ušetriť vám tak prácu pri ich príprave, zmenách, či kompletnom redesigne? Ale nie je to len hlavička a päta, opakujúcich sa prvkov, ktoré sú často náročné na prípravu a údržbu je omnoho viac - môžu to byť produktové boxy, alebo i tak zdanlivo jednoduchá vec ako akčné tlačidla. Práve na príklade akčných tlačidiel si možnosti snippetov predvedieme.
Ukázka tlačítek s použitím snippetů

I napriek tomu, že tieto dve tlačidla sa líšia textom, farbou i odkazom, môže sa jednať o totožný snippet, ktorého podoba a obsah je daný parametrami. Miesto toho aby teda v šablóne bol priamo zápis HTML kódu pre každé tlačidlo, je tento kód umiestnený v snippete, ktorý sa následne používa v šablóne a je parametrizovaný.

Založili sme si za týmto účelom v snippetoch šablón súbor tlacitko.html, ktorého obsahom je nasledujúci kód:
<a href="[% link -%]" target="_blank" style="text-decoration: none!important; color: #ffffff;display:block; font-weight: bold; padding: 10px 17px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color:[% color -%]; ">[% text -%]</a>

Ako vidíte snippet obsahuje premenné link, color a text, ktoré musíme doplniť. V šablóne kampane tak i v súbore šablóny vykonáme na mieste, kde chceme tlačidlo použiť iba načítanie snippetu so zodpovedajúcimi parametrami s hodnotami premenných:

[% INCLUDE “tlacitko.html” link=> ‘http://www.adresa.cz’, color=> ‘#660033’, text=> ‘100 kč’ -%]

Samozrejme môžete povedať, že jednoduchý odkaz predsa môžete dať rovno do šablóny, ale bude to taktiež znamenať, že kvôli zmene vzhľadu tlačidiel, bude nutné urobiť úpravy na mnohých miestach na miesto jednej úpravy. Pokiaľ používate vizuálne atraktívnejšie tlačidla vytvárané napr. tabuľkou s viacero bunkami alebo používate rôzne zaoblenia, atp. tak bude váš kód neporovnateľne zložitejší.

Najväčšie výhody samozrejme prináša snippety tam, kde dochádza ku komplikovanejšiemu vetveniu väčšieho HTML bloku. Takým to príkladom sú často napr. produktové boxy, ktoré sa v ľahkých obmenách vyskytujú v niekoľkých kampaniach a rôznych jazykových mutáciách. Príprava jedného snippetu a jeho použitie, tak môže ušetriť hodiny príprav jednotlivých šablón a neporovnateľne viac hodín pri ich úpravách. Pokiaľ pripravujete šablónu alebo hľadáte radu ako vaše súčasné šablóny optimalizovať, neváhajte sa na nás obrátiť.