Mailkit 

Hľadám

Hladať

Nové reporty udalostí

Posledných niekoľko týždňov sme venovali veľké úsilie vývoju reportov k remarketingovým udalostiam a dátam, ktoré z týchto udalostí pre vás získavame.

Nové reporty udalostí

Posledných niekoľko týždňov sme venovali veľké úsilie vývoju reportov k remarketingovým udalostiam a dátam, ktoré z týchto udalostí pre vás získavame.

E-mailový remarketing v Mailkite je veľmi silný nástroj, vďaka ktorému je možné získavať veľké množstvo dát o príjemcoch, ich chovaniu a záujmoch a tieto dáta následne využívať. Pokiaľ ste doposiaľ o našom remarketingu nepočuli, odporúčame si prečítať náš starší článok, ktorý vás uvedie do základov remarketingu a remarketingových udalostí.

Pretože náš systém udalostí neslúži iba k realizácii remarketingových kampaní, ale i k meraniu konverzií a obecného chovania a záujmov užívateľov na stránkach, venovali sme príprave reportov veľkú pozornosť a súčasným stavom rozhodne nekončíme, keďže práve sa jedná o prvú fázu.

Základný report udalostí

V prvej úrovni reportov udalostí získavate základný prehľad o tom, aké sa z vašich stránok evidujú udalosti a aké dosahujú obchodné výsledky. Pokiaľ používate udalosti iba k meraniu konverzií, získate iba prehľad o celkovom počte udalostí, priemernej výške tržieb podľa dní v týždni a za predchádzajúci týždeň.

Základní report událostí bez remarketingu

Tento základný prehľad nám poskytuje informácie o celkovom počte udalostí, ktoré prebehli na webových stránkach a počtoch remarketingových udalostí a z nich plynúcich tržieb. V tomto prípade sa jedná o využitie udalostí čisto k meraniu konverzií a tak tu nie sú žiadne remarketingové udalosti, ani z nich plynúce tržby. Graf potom ukazuje iba tržby podľa dní tak, ako boli zaznamenané nezávisle na ich zdroji. Zatiaľ stĺpce ukazujú tržby pre jednotlivé dni v predchádzajúcom týždni, línia označuje priemerné tržby jednotlivých dní za posledných 8 týždňov.

Rozšírený report udalostí

Zaujímavejšie informácie nám však report ukáže až v prípade, že sú udalosti ďalej využívané i k remarketingovým účelom, ako je napr. pripomínanie opustených košíkov, uvítacie správy, atď.

Report událostí s remarketingem

Na tomto prehľade už vidíme omnoho viac informácií nie len o našich udalostiach, ktoré sú v hornej tabuľke vypísané vždy podľa používaného tagu udalosti, ale i ich remarketingové úspešnosti a tržby jednotlivých udalostí. Graf tržieb je potom doplnený i o graf zobrazujúci tržby z remarketingových kampaní a jednotlivých tagov. Kliknutím na názov remarketingového tagu sa potom dostávame na detailnú úroveň konkrétnych udalostí.

Report udalostí podľa tagov

Tu získavame kompletné a detailné informácie o všetkých odovzdávaných udalostiach a ich vývoji, vrátane prípadných remarketingových kampaní, ktoré na udalosti reagujú.

Detail remarketingové události

V prvej časti je znázornený vývoj udalostí v rámčekoch formou rozkladu z celkového počtu udalostí a dokončených udalostí (výsledné tržby), čakajúce udalosti (potenciálne tržby), po počet realizovaných remarketingových udalostí a na ne nadväzujúce počty správ, ich úspešnosť a konverzie (tržby z remarketingu).

Tu je dôležité si povedať, že nie všetky čakajúce udalosti majú remarketingový potenciál. Ten záleží predovšetkým na dostupnosti informácie o e-mailovej adrese užívateľa, ktorý bol pôvodcom udalosti. Pokiaľ nie je možné exaktne identifikovať adresu príjemcu (nebola odovzdaná v udalosti, ani nebolo možné vykonať auto detekciu), nie je túto udalosť možné ďalej osloviť remarketingovou kampaňou. Preto je i veľmi dôležité zvyšovať tento potenciál vhodnou metódou k získavaniu adresy na stránkach, napr. použitím popout boxu pre získanie  e-mailovej adresy.

V nasledujúcej tabuľke je potom rozpis remarketingových kampaní viazaných na zvolenú udalosť a ich podiely na remarketingových konverziách a tržbách.

Pod zoznamom kampaní nasleduje kompletný rozpis zaznamenaných udalostí. Tento rozpis primárne zobrazuje čakajúce udalosti, ale dá sa prepnúť zobrazenie dát kliknutím na čísla v horných rámčekoch a vypísať si tak napr. všetky konvertované udalosti.

Rozpis jednotlivých událostí

Rozpis jednotlivých udalostí nám poskytne kompletnú informáciu o dianí v pozadí udalosti. Tam, kde je možné identifikovať príjemcu, je k dispozícii informácia o e-mailovej adrese a mene, či už na udalosť bol odoslaný  remarketingový e-mail, či na neho príjemca reagoval a ako. Práve vo zvyšovaní miery identifikovaných je obrovský priestor ku zvyšovaniu tržieb - tu je nutné sa zamyslieť nad spôsobmi zlepšovania identifikácie návštevníka na stránkach, či už zjednodušením prihlasovania, alebo napr. použitím popout okien pre získanie  e-mailovej adresy.

U každej udalosti je zobrazená i jej hodnota vychádzajúca z počtu položiek v udalosti a ich hodnôt prepočítaných do primárnej meny účtu. Po rozkliknutí detailu udalosti sa potom zobrazí kompletná informácia o jej obsahu. Tu sú vypísané všetky dostupné informácie z udalosti a jej položky.

Tento súpis udalostí vám posúži nie len pri overovaní vašej implementácie event API, ale v kombinácii s ostatnými informáciami na stránke i k zlepšovaniu účinnosti vašich remarketingových kampaní. V prípade potreby asistencie alebo rady sa neváhajte na nás obrátiť.