Mailkit 

Hľadám

Hladať

Luxusné značky sú v e-mail marketingu pozadu

Podľa posledného prieskumu vydaného spoločnosťami ContactLab a Exane BNP, zaostávajú luxusné značky za zvyškom trhu čo sa týka úrovne personalizácie a dodržovania doporučených postupov (best practices) v oblasti e-mailového marketingu.

Luxusné značky sú v e-mail marketingu pozadu

Podľa posledného prieskumu vydaného spoločnosťami ContactLab a Exane BNP, zaostávajú luxusné značky za zvyškom trhu čo sa týka úrovne personalizácie a dodržovania doporučených postupov (best practices) v oblasti e-mailového marketingu.

E-mailové kampane luxusných značiek nevyužívajú ani zďaleka potenciál e-mailového marketingu a chýba im previazanie medzi službami, ktoré ponúkajú na svojich webových stránkach a e-mailovými kampaňami. Medzi najčastejšie nedostatky patril chýbajúci odkaz na dohodnutie si schôdzky v obchode, či možnosť vyzdvihnúť si tovar na predajni. Celkovo potom kampane väčšiny luxusných značiek absentovali segmentáciu a strategické plánovanie kampaní.

Obdobný problém je možné sledovať i na českom trhu s módou - rada kampaní módnych značiek v ČR a SR má formu statického newsletteru zhodného pre všetkých príjemcov a chýba segmentácia a personalizácia kampaní, ale i zmieňovaná väzba na e-commerce služby s jasnými call-to-action a snahou o maximalizáciu ROI. Už drobné zmeny v stratégii e-mailovej komunikácie by mohli priniesť rast úspešnosti e-mailingových aktivít až do niekoľko desiatok percent.

Problém neefektívneho využívania e-mailu ako marketingového kanálu sa však netýka iba módy. Obecne sa dá pozorovať, že tomuto kanálu venujú pozornosť predovšetkým menšie a stredné e-commerce spoločnosti, pre ktoré je e-mail často zdrojom veľkej časti predajov. Naopak veľké spoločnosti túto formu komunikácie výrazne zanedbávajú a nemajú jasne stanovenú stratégiu, ktorá by sa riadila výkonnostnými parametrami kampaní.

Ako by mali luxusné značky najlepšie využiť e-mail marketing

Luxusné značky by mali klásť dôraz na vysokú mieru personalizácie obsahu pre svojich príjemcov. Čo znamená hlavne do e-mailových správ zahrnúť prvky priamej komunikácie so zákazníkom.

Základom by malo byť vkladanie personalizovaných kontaktov na reprezentanta v predajni a možnosť dohodnutia si osobnej schôdzky, prezentácie tovarov a ich osobného prevzatia. V prípadoch, kedy sa jedná o tovar na mieru, by toto malo byť úplnou samozrejmosťou.

V tejto kategórii tovaru potom nestačí personalizovať tovar iba podľa pohlavia, ale predovšetkým podľa nákupnej histórie zákazníka, súvisiacich produktov a dostupných informácií o zákazníkovi. Nestačí základné získanie adries príjemcov, ale je nutné mať komplexný proces pre získanie kompletných informácií o adresátoch, ktoré poslúžia ako základ pre pokročilú personalizáciu.

Tá by mala ale taktiež zohľadňovať nie len minulé nákupy zákazníkov, ale i to o aké tovary prejavoval zákazník záujem, ako často (a kedy naposledy) niečo nakúpil a pretože ide o luxusné tovary, tak ideálne i prácu ľudskú či dostatočne skúsenú umelú inteligenciu schopnú lepšie odhadnúť zákazníka.

Luxusné tovary celkom určite lepšie predáva luxusne a profesionálne vyzerajúci e-mail, rovnako ako dobre vyzerajúce a fungujúce webové stránky a e-shop. Nepodceňujte ani túto stránku veci, hlavne v dobe, kedy sa zásadné množstvo e-mailov rieši na mobilných telefónoch.

Rovnako profesionálny by mal byť i ďalší servis, či už zákazníkov vedúci ku nákupu, tak i k rýchlemu a ľahkému odhláseniu z e-mailingu či prispôsobenie e-mailingu, i možnosti online nakupovania.

Zdroj prieskumu: ContactLab a Exane BNP