Mailkit 

Hľadám

Hladať

A/B testovanie kampaní

Pripravili sme si pre Vás novinku, ktorá Vám pomôže zlepšiť úspešnosť Vašich kampaní - A/B testovanie. Prostredníctvom A/B testu sa najprv odošlú dve verzie Vašej kampane testovaciemu vzorku príjemcov (časť príjemcov obdrží verziu A, druhá časť príjemcov verziu B) a tá verzia, ktorá zaznamená väčšiu úspešnosť, bude potom zaslaná na zvyšok príjemcov v databáze.

A/B testovanie kampaní

Pripravili sme si pre Vás novinku, ktorá Vám pomôže zlepšiť úspešnosť Vašich kampaní - A/B testovanie. Prostredníctvom A/B testu sa najprv odošlú dve verzie Vašej kampane testovaciemu vzorku príjemcov (časť príjemcov obdrží verziu A, druhá časť príjemcov verziu B) a tá verzia, ktorá zaznamená väčšiu úspešnosť, bude potom zaslaná na zvyšok príjemcov v databáze.

A/B test Vám teda umožní celkom komplexne otestovať Vaše kampane tak, aby sa maximalizovala ich úspešnosť, pretože to je predsa základom kvalitného e-mailového marketingu!

Ako to funguje?

A/B testovanie kampaní, zjednodušene povedané, funguje takto:

 1. Pripravíte si dve rôzne varianty jednej kampane.
 2. Následne sú obe varianty zaslané „testovaciemu vzorku“ príjemcov.
 3. Tá varianta, ktorá za zvolený čas dosiahne lepších výsledkov, je potom zaslaná zvyšku príjemcov.

…ale vezmime to zaradom.

Ako nastaviť A/B testovanie kampane?

Možnosti testovania A a B verzií kampaní sa líši druhom účtu, ktorý používate. Zatiaľ čo užívatelia verzie Mailkit Base majú možnosť testovania dvoch variant, líšiacich sa predmetom a odosielateľom, užívatelia Mailkit Syndicate a Agency môžu okrem predmetu a odosielateľa testovať aj dva rôzne obsahy kampane, vrátane šablón. Tiež sa dve testované verzie kampane môžu líšiť formátom či tým, či budú obrázky kampane súčasťou e-mailu či nie.

Nastavenia, zapínanie a vypínanie A/B testovanie sa nachádza v detailoch každej kampane.

abnl1.png

Akonáhle kliknete na tlačidlo Zapnúť A/B Testing, rozbalí sa nastavenie A/B testovania.

abnl2.png

Nastavenia A/B testu:

  • Percento príjemcov zahrnutých v testovacej skupine - nastavte, ako veľká má byť testovacia vzorka príjemcov. Pokiaľ nastavíte, že testovacia vzorka má byť 40% a budete kampaň odosielať na 100 príjemcov, bude v "testovacej" fáze odoslaný 20tim príjemcom variant A a 20tim príjemcom variant B. Po uplynutí doby pre vyhodnotenie bude úspešnejší variant zaslaný 60tim príjemcom.
  • Čas pre vyhodnotenie testovacie skupiny pred finálnym rozoslaním - nastavte čas potrebný pre vyhodnotenie úspešnosti jednotlivých variant. Minimálny čas je 10 min, maximálny 4 dni. Pri nastavovaní času vždy berte do úvahy celkové množstvo príjemcov i kritérium, podľa ktorého sa bude úspešnosť vyhodnocovať (napr. pre "čítanie" bude stačiť kratšia doba než pre vyhodnotenie "konverzií").
Výsledky testovacej skupiny 
  vyhodnotiť podľa:
  • Otvorení - Ktorá z verzií bude rozoslaná vo finálnom rozoslaní, rozhodne u jednotlivých variant kampane počet príjemcov, ktorí otvoria správu.
  • Unikátnych kliknutí - Počet príjemcov, ktorí kliknú na odkaz, rozhodne u jednotlivých verzií o tom, ktorá z verzií bude rozoslaná vo finálnom rozoslaní.
  • Pomer kliknutí - O verzii odoslanej vo finálnom rozoslaní rozhodne pomer medzi otvorenými správami a počtom kliknutí.
  • Konverzný pomer - Konverzný pomer u jednotlivých verzií rozhodne o tom, ktorá z verzií bude rozoslaná vo finálnom rozoslaní. Nezabudnite, že na vašich stránkach musí byť implementovaný konverzný kód, aby bolo možné získať údaje o konverziách. Pre správne vyhodnotenie konverzií je nutné nastaviť dostatočný čas (doporučený aspoň 1 deň) pre vyhodnotenie.

Odoslanie kampane s A/B testovaním

Kampaň s A/B testovaním môžete odoslať tak, ako "normálne" kampane buď okamžite, alebo v ľubovolne nastavený čas. Pokiaľ tlačidlo Naplánovať (ktorým sa kampaň odosiela) nie je viditeľné, znamená to, že ste neurčili jednotlivým verziám predmet alebo odosielateľa.

abnl3.png

Po odoslaní kampane s A/B testovaním máte ešte dodatočne možnosť ju zrušiť - čo znamená, že testovacia vzorka síce bude (či už bol odoslaný), ale na zvyšok príjemcov sa kampaň už neodošle.

Následne môžete v reportoch sledovať, ako si kampaň v A/B teste viedla. Report o A/B teste kampane nájdete v štatistikách konkrétnej rozosielky pod záložkou A/B Test.

abnl4.png

Pár tipov záverom, alebo nad čím je dobré sa zamyslieť, než nastavíte A/B test:

Rozmyslite si, či je vhodné na danú kampaň aplikovať A/B testovanie.

Pokiaľ potrebujete kampaň, čo najrýchlejšie odoslať, aby informáciu obsiahnutú v nej obdržali príjemcovia čo najskôr (pretože „potom“ už bude neskoro), nie je použitie A/B testovania vhodné. Zároveň pokiaľ kampaň budete posielať na zoznam príjemcov, čítajúc len pár (desiatok) adries, nebude mať A/B testovanie takmer žiadny význam.

Rozmyslite si, ako veľkú testovaciu vzorku vyberiete.

Neexistuje žiadna „ideálna“ veľkosť testovacej vzorky príjemcov, vždy musíte prihliadnuť k aktuálnej veľkosti zoznamu príjemcov aj k aktuálnemu obsahu kampane. Vždy si prepočítajte, ako veľký zoznam príjemcov máte a na koľko príjemcov pripadne testovacia vzorka. Pokiaľ máte napr. databázu príjemcov so 1000 e-mailami a ako testovacia vzorka vyberiete 40% adries, bude kampaň v prvej fáze rozoslaná na 400 adries (variant A bude odoslaný na 200 e-mailov, variant B bude odoslaný tiež na 200 e-mailov) a po vyhodnotení úspešnosti testovacích vzoriek bude víťazný variant odoslaný na zvyšok zoznamu príjemcov, v tomto prípade na 600 e-mailových adries.

Rozmyslite si, podľa čoho sa má vyhodnocovať úspešnosť verzie.

Vždy musíte prihliadnuť k obsahu oznámení, ktoré chcete odoslať, a čo od tohto oznámenia očakávate. Pokiaľ je pre vás najpodstatnejšie, aby si príjemca e-mail aspoň prečítal, zvoľte vyhodnocovanie podľa otvorení. Pokiaľ viete, že sú vaše e-maily čítané v hojnej miere, ale viac je pre vás dôležité, aby príjemcovia klikli na niektorý z odkazov a dostali sa k vám na web, zvoľte vyhodnotenie úspešnosti podľa unikátnych kliknutí.

Rozmyslite si, ako dlho sa má vyhodnocovať úspešnosť testovacieho vzorku.

Ani u času potrebného pre vyhodnotenie úspešnosti jednotlivých verzií neexistuje univerzálna optimálna hodnota. Všeobecne ale platí, že pre vyhodnotenie úspešnosti podľa otvorení alebo kliknutí postačí omnoho kratší čas (napr. v radoch hodín), než pre vyhodnotenie kampane podľa uskutočnených konverzií, ktorým by sa malo dať minimálne niekoľko dní. Takisto veľkosť databázy príjemcov je potrebné vziať v úvahu – pokiaľ budete kampaň odosielať treba na 100 tisíc príjemcov, nemusela by ku kvalitnému vyhodnoteniu stačiť napríklad obyčajná hodina.