Mailkit 

Šikovné šablony

Původní myšlenkou Mailkitu bylo vytvořit systém pro hromadné rozesílání zpráv, jež by umožnil vytvořit kampaň plně založenou na šablonách, která by nevyžadovala naprosto žádné lidské zásahy k tomu, aby mohla běžet. A o tom je Mailkit - plně automatizovaný inteligentní systém, který dokáže sám sestavovat dynamicky obsah zpráv z několika různých zdrojů dat podle předem definované šablony.

Vzdálené zdroje dat

K naplnění vašich šablon správnými daty ve správný okamžik Mailkit využívá podporu pro XML/RSS zdroje dat. Nejedná se pouze o jednoduché načítání dat, ale o automatizovaný proces načítání a využívání dat, který dělá Mailkit výjimečným. Jednoduše zadejte URL adresu XML/RSS zdroje dat a použijte tato data ve své šabloně zpracovávané v reálném čase. Zdroje dat můžete využít pro získávání e-mailových adres příjemců z vašeho informačního systému, nebo načítat aktuální data přímo do obsahu vašich kampaní. Je to tak jednoduché - vytvoříte datový zdroj, vložíte tagy datového zdroje do vaší šablony na místo, kde chcete mít data, a můžete začít s emailingem. Mailkit se postará o vše ostatní - od načítání aktuálního seznamu příjemců, načtení dat pro obsah, až po vygenerovaní a odeslání personalizovaných e-mailů.

Vzdálené rozesílání zpráv

Jednou z předností Mailkitu je jeho schopnost integrace s dalšími aplikacemi pomocí XML-RPC rozhraní. Můžete ho využít např. pro posílání zpráv se sériovým číslem v okamžiku, kdy si někdo zakoupí váš produkt, nebo ke komplexním úkolům, jako rozesílání faktur vašim zákazníkům. To vše lze snadno provést s pomocí šablon, které dají e-mailovým zprávám vzhled, a XML-RPC volání, které předá data, jež se mají odeslat. Abychom si byli jisti, že naše XML-RPC rozhraní je vždy na nejvyšší úrovni, pravidelně jej kontrolujeme a využíváme ho i v několika dalších projektech naší společnosti. XML-RPC rozhraní aplikace Mailkit lze mimo jiné využít např. pro rozesílání faktur a upomínek, potvrzujících e-mailů, nebo pro správu příjemců.

Rozsáhlé možnosti šablon

Jádro Mailkitu je postaveno na jednom z nejvýkonnější šablonovacích systémů Template Toolkit, aby umožnil tvorbu šablon pro vaše e-maily na nejvyšší úrovni. Ale nejsou to jen šablony - je to automatizace, která dělá Mailkit unikátním nástrojem. Pomocí podmínek, smyček a datových zdrojů můžete vytvořit jednoduchou šablonu, která se postará o veškerou práci spojenou s tvorbou e-mailů za vás!

Microsite šablony

Někdy jednoduše nestačí odeslání prostého e-mailu a kampaň si vyžaduje vytvoření microsite, která se stane jakousi doplňující složkou mezi vaší e-mailovou kampaní a webovými stránkami vaší společnosti. Mailkit tedy umožní vytvořit si velmi jednoduchým způsobem microsite šablonu, na níž vložíte odkaz do těla své kampaně.