Mailkit 

Základní reporty kampaně

Co nám přesně říká základní report rozesílky?

Základní reporty kampaně

Co nám přesně říká základní report rozesílky?

Reporty Mailkitu ukazují statistiky kampaní na třech úrovních. Nejvyšší úroveň zobrazuje statistiky všech kampaní a všech jejich rozesílek. Prostřední úroveň zobrazuje reporty jedné jediné kampaně, ale všech jejích rozesílek. A nejhlubší úrověň reportů ukazuje pouze report konkrétní rozesílky určité kampaně. A o tomto reportu bude na následujících řádcích řeč.

Jak se dostat k tomuto reportu? Otevřete si kampaň, jejíž reporty vás zajímají - klikněte v levém menu na položku Reporty - následně vyberte rozesílku dané kampaně (klikněte na datum), na jejíž statistiky se chcete podívat, a zobrazí se vám tento graf:

reporty-prehled.png

Odesláno

Zobrazuje celkový počet odeslaných e-mailů v rámci zvolené rozesílky dané kampaně.

Doručeno

Ukazuje počet e-mailů, které byly skutečně doručeny příjemcům.

Vráceno

Hodnota Vráceno ukazuje počet e-mailových adres, na které se nepodařilo doručit zprávu. Mezi nejčastější důvody, proč nebyl e-mail doručen, patří neexistující e-mailová adresa a přeplněná schránka příjemce. Seznam konkrétních e-mailových adres, kterým nebyla zpráva doručena, naleznete pod záložkou Nedoručeno společně s důvodem nedoručení.

Čtení

Zobrazuje celkový počet čtení. Tento údaj je neunikátní, což znamená, že tato hodnota může ukazovat i vícenásobné čtení totožného e-mailu jedním příjemcem.

V některých případech ale nemusí znamenat informace o nepřečtení e-mailu to, že si ho jeho příjemce skutečně nepřečetl. Informace o nepřečtení zprávy znamená pouze to, že čtení zprávy nebylo exaktně ověřeno. Přečtení či nepřečtení e-mailu systém vyhodocuje tak, že do každé Vaší zprávy vkládá neviditelný obrázek. Ve chvíli, kdy systém zaznamená zobrazení tohoto obrázku na monitoru příjemce, vyhodnotí tuto skutečnost, jako čtení e-mailu. Ovšem v některých případech (když má příjemce v poštovním klientu zablokováno zobrazování obrázků) se tato ikonka nemůže zobrazit, a proto systém nedostane řádný důkaz o přečtení Vašeho e-mailového sdělení. Používání těchto skrytých obrázků je jedinou exaktní metodou, jak zjistit čtení e-mailů.

Otevřeno

Hodnota Otevřeno úzce souvisí s hodnotou Čtení. Je to ale unikátní údaj, který vypovídá o tom, u kolika příjemců bylo zaznamenáno čtení e-mailu. Pro jednoho příjemce se tak maximální hodnota otevřeno rovná 1.

Kliknutí

Celkový počet prokliků, které byly zaznamenány v rámci rozesílky kampaně. Tento údaj je neunikátní, což znamená, že zahrnuje všechna kliknutí všech příjemců na všechny odkazy umístěné v kampani. Na jaké odkazy klikali konkrétní příjemci a v jakém počtu naleznete v částech reportů nazvané Úspěšnosti (položka v levém menu).

Návštěvy

Návštěvy, neboli unikátní kliknutí je údaj, který nabývá pro každého příjemce maximální počet 1. Ukazuje tedy kolik příjemců si kliklo na libovolný odkaz či odkazy umístěné v kampani.