Mailkit 

Srovnávací seriál: Mailkit vs. Quanda

V dnešním dílu komparačního seriálu se zaměříme na srovnání Mailkitu s aplikací Quanda. Kde budou rozdíly tentokrát?

Srovnávací seriál: Mailkit vs. Quanda

V dnešním dílu komparačního seriálu se zaměříme na srovnání Mailkitu s aplikací Quanda. Kde budou rozdíly tentokrát?

Základní údaje

Mailkit
Base
Mailkit
Syndicate
Mailkit
Agency
Quanda
Možnosti vyzkoušení si aplikace Po neomezenou dobu, kredit na rozeslání 100 e-mailů zdarma Individuální Individuální Po dobu 14 dní, následně přechod na placenou verzi nebo setrvání v omezené free verzi
Celkový počet příjemců vedených v databázi Neomezený, nemá vliv na žádné poplatky Omezený, dle počtu příjemců určuje měsíční paušál
Podporované jazykové prostředí Čeština, slovenština, angličtina, němčina, ruština, maďarština, polština Čeština
Zřizovací poplatek 0 Kč 12500 Kč 20750 Kč 0 Kč
Způsoby účtování Nabíjení kreditu Měsíční paušál 0-X Kč dle objemu rozeslaných e-mailů
nebo
Nabíjení kreditu
Měsíční paušál 0 - X Kč dle množství příjemců v účtu
Školení Pouze v rámci zákaznické podpory 0 Kč / po telefonu, e-mailu, Skypu, nebo u vás Pouze v rámci zákaznické podpory [i]

Funkce

Mailkit
Base
Mailkit
Syndicate
Mailkit
Agency
Quanda
Šablony pro automatizované vytváření e-mailů - ano ano -
Předdefinované šablony (design) - - - ano
Microsite šablony - ano ano -
Autorespondery - ano ano ano
Vzdálená správa (XML RPC API) - ano ano -
Plánované rozesílání kampaní - ano ano ano
Transakční zprávy - ano ano -
Možnost rozesílání SMS kampaní - ano ano -
A-B testování kampaní ano [ii] ano ano -
Personalizace kampaní ano ano ano ano
Automatické skloňování v ČJ ano ano ano -
Automatické generování TXT verze ano ano ano ano
Možnost vytvoření vlastní TXT verze ano ano ano ano
Možnost připojení příloh ano ano ano -
Automatický převod CSS do inline ano ano ano -
Reálné náhledy kampaní v poštovních klientech ano ano ano -
Automatická kontrola SPAM skóre ano ano ano ano
Víceuživatelské prostředí v rámci jednoho účtu - ano ano ano [iii]
Podúčty (pro agenturní klienty) - - ano -
Správa IP adres pro přístup do účtu - ano ano -
Ankety a dotazníky ano ano ano ano
Žádná self promo reklama v kampaních ano ano ano ano
Odhlašovací skupiny ano ano ano -
Registrační formuláře ano ano ano ano

Podrobnost a rozsáhlost reportů

Všechny verze MailkitQuanda
Statistiky odeslání ano ano
Statistiky doručení ano ano
Statistiky vrácení ano ano
Důvody nedoručení ano -
Statistiky čtení ano ano
Statistiky kliknutí ano ano
Statistiky přeposlání ano -
Statistiky tisku ano -
Statistiky spam reportů ano -
Statistiky skupin odkazů ano -
Statistiky konverzí ano -
Statistiky geocílení kampaní ano -
Statistiky domén ano -
Statistiky webových prohlížečů ano -
Statistiky poštovních klientů ano -
Statistiky operačních systémů ano -
Statistiky reakcí příjemců v čase ano ano
Google Analytics kódy ano -

Pamatujte, že pro efektivní e-mailový marketing potřebujete kvalitní nástroj, který vám poskytne spolehlivé zázemí. Máte již porovnané funkce a spočítané náklady? Kontaktujte nás.

(Srovnání bylo prováděno v srpnu 2014 a uváděné ceny jsou bez DPH. Do srovnávacích tabulek jsme zcela záměrně neumístili některé body, které by kvalitní e-mail marketingový systém měl mít opravdu automaticky. Tedy správu odhlášených adres, kontrolu duplicitních e-mailů, jednoduchý editor, rozsáhlé možnosti importu příjemců i zdrojových kódů a v neposlední řadě rychlost rozesílání a spolehlivost doručování...)